Ajarku Berdiam

D
AJAR
DM7
KU BERDIAM
D
DEKAT
DM7
DI HATI-
D
MU
DI
G
SAAT KUBERPALING TEMUKAN C
D
INTA-MU
DM7
D
DI
D
SANA
DM7
KAU MENANT
D
I 'TUK BAWA
DM7
KU LAGI
D
BER
G
SEKUTU DALAM DAMAI YANG
D
SEJATI
DM7
D
Bm7
OOH,
G
KU DAMBA HADI
D
R-MU
Bm7
OOH,
G
INILAH RIN
D
DUKU

REFF :
HIDUP
G
KU HANYALAH UN
F#m
TUK-MU
SEGENAP
Em7
HATIKU KA
A
GUM 'KAN KEBA
Bm7
IKAN-
A/C#
MU
D
NAFAS
G
KU MENC'RITAKAN
D/F#
KASIH-MU
AJARKU
Em7
BERDIAM DE
G/A
KAT DI HATI-
D
MU
AJARKU BERDIAM DEKAT DI HATI-MU
DI SAAT KUBERPALING TEMUKAN CINTA-MU
DI SANA KAU MENANTI 'TUK BAWAKU LAGI
BERSEKUTU DALAM DAMAI YANG SEJATI
OOH, KU DAMBA HADIR-MU
OOH, INILAH RINDUKU

REFF :
HIDUPKU HANYALAH UNTUK-MU
SEGENAP HATIKU KAGUM 'KAN KEBAIKAN-MU
NAFASKU MENC'RITAKAN KASIH-MU
AJARKU BERDIAM DEKAT DI HATI-MU
Published at