Bapa Kau Setia

Verse:
D#
Bapa Kau
G#/D#
Setia
A#/D
Bapa Kau
D#
Mulia
G#
Tenanglah
Gm
Jiwaku
Cm
Aman
Fm
BersamaMu
A#

D#
Lebih Dari
G#/D#
Harta
A#/D
Kaulah Se
D#
galanya
G#
Tenanglah
Gm
Jiwaku
Cm
Dalam
Fm
Hadi
G#
ratMu
A#

Chorus:
Kau
D#
Tunjukkan Kasih Se
G#
tiaMu
Kau
Fm
Menyedia
Gm
kan Yang
Cm
Ku Perlu
Kau
G#
Setia
A#
Kau
Gm
Muli - a
Cm
Du
Fm
lu Sekarang Dan Selama
A#
nya

Kau
D#
Tunjukkan Kasih Se
G#
tiaMu
Kau
Fm
Menyedia
Gm
kan Yang
Cm
Ku Perlu
Kau
G#
Setia
A#/G#
Kau
Gm
Muli - a
Cm
Bapa
Fm
Kau
A#
Setia
D#
Verse:
Bapa Kau Setia
Bapa Kau Mulia
Tenanglah Jiwaku
Aman BersamaMu

Lebih Dari Harta
Kaulah Segalanya
Tenanglah Jiwaku
Dalam HadiratMu

Chorus:
Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Dulu Sekarang Dan Selamanya

Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Bapa Kau Setia
Published at