Berhembuslah Roh Kudus

Verse:
Berhem
G
buslah Roh
Em
Kudus di
Am
tempat ini
Berhem
D
buslah Roh Kudus de
C/G
ngan Kuasa
G
Mu
Pulih
Dm
kanlah g're
G7
jaMu di
C
akhir za
Cm
man
Berhem
G
buslah
Em
Berhem
Am
buslah
D
s'ka
G
rang
D

Chorus:
Ura
G
pilah ka
Em
mi dengan
Am
minyak baru
Penu
D
hilah kami dengan
C/G
hadirat
G
Mu
Kami
C
rindu Tu
D/C
han meli
Bm
hat kuasa
Em
Mu
Dicu
Am
rahkan di
D
tempat i
G
ni
Verse:
Berhembuslah Roh Kudus di tempat ini
Berhembuslah Roh Kudus dengan KuasaMu
Pulihkanlah g'rejaMu di akhir zaman
Berhembuslah Berhembuslah s'karang

Chorus:
Urapilah kami dengan minyak baru
Penuhilah kami dengan hadiratMu
Kami rindu Tuhan melihat kuasaMu
Dicurahkan di tempat ini
Published at