Bertahta Selamanya

Verse:
Kura
G
sa dekat kasih
D
Mu Tuhan
Menja
Em
mah mem
D
belai
C
ku
Kuteri
G
ma anugerah per
D
kenanan
Bawa
Em
ku ma
D
suk hadirat
C
Mu

Pre-Chorus:
Kuli
Am
hat
C
terang yang b'ri
D
damai
Terharu
Am
ku
C
mengagumi
D
Mu

Chorus:
Kusem
G
bah, kusem
Bm
bah
Hanya
C
Kau, Ye
D
sus yang kusem
G
bah
Kau Tu
C
han, Pri
D
badi yang se
Bm
tia bagi
Em
ku
S'luruh
Am
hidup kuse
C
rahkan pada
D
Mu
S'lama
G
nya, s'lama
Bm
nya
Kau Tu
C
han, ber
D
takhta s'lama
G
nya
Nyata
C
kan ke
D
muliaanMu
Bm
di tempat
Em
ini
Saat
Am
hatiku me
D
nyembahMu
G
Verse:
Kurasa dekat kasihMu Tuhan
Menjamah membelaiku
Kuterima anugerah perkenanan
Bawaku masuk hadiratMu

Pre-Chorus:
Kulihat terang yang b'ri damai
Terharu ku mengagumiMu

Chorus:
Kusembah, kusembah
Hanya Kau, Yesus yang kusembah
Kau Tuhan, Pribadi yang setia bagiku
S'luruh hidup kuserahkan padaMu
S'lamanya, s'lamanya
Kau Tuhan, bertakhta s'lamanya
Nyatakan kemuliaanMu di tempat ini
Saat hatiku menyembahMu
Published at