Bertemu Dalam KasihNya

E
Bertemu dalam
A
kasihNya
B
Berkumpul dalam
E
anugrahNya
A
Mari bersukaci
G#m
ta semu
C#m
a
F#m
Di dalam
B
rumah Tu
E
han

Reff:
o..o..
E
Saudaraku dan kau
A
saudariku
B
Tuhan cinta dan me
E
ngasihimu
A
Mari bersuka ci
G#m
ta semu
C#m
a
F#m
Di dalam
B
rumah Tu
E
han
Bertemu dalam kasihNya
Berkumpul dalam anugrahNya
Mari bersukacita semua
Di dalam rumah Tuhan

Reff:
o..o..Saudaraku dan kau saudariku
Tuhan cinta dan mengasihimu
Mari bersuka cita semua
Di dalam rumah Tuhan
Published at