Datang ke Hadirat Tuhan

A
Datang Ke Hadirat Tuhan
Dengan Hati Yang Penuh Suka Ci
Bm
ta
E
Datang Ke Hadirat Tuhan
Dengan Senyum Dan Muka Yang Gembi
A
ra

A
Tanggalkan Beban Dan Kesedihan
Yang Ada Di Dalam Hati
D
mu
Kenakan Jubah
C#m
Puji
F#m
an
Sam
Bm
but Hadir
E
nya Sang Ra
A
ja

Dan Gu
A
nung-Gunungpun Bersorak-Sorai Memuji
Bm
Dia
Dan Po
E
hon-Pohonpun Bertepuk Tangan Memuji
A
Dia
S’kalian Kita Disini Berkumpul Dan Memuji
D
Dia
Yesus Tuhan Ra
C#m
ja, Dialah
F#m
Yang Bertah
Bm
ta Dia
E
tas Puji
A
an

Dan Bu
A
rung-Burungpun Bersorak-Sorai Memuji
Bm
Dia
Dan Po
E
hon-Pohonpun Bertepuk Tangan Memuji
A
Dia
S’kalian Kita Disini Berkumpul Dan Memuji
D
Dia
Yesus Tuhan Ra
C#m
ja, Dialah
F#m
Yang Bertah
Bm
ta Dia
E
tas Puji
A
an
Datang Ke Hadirat Tuhan
Dengan Hati Yang Penuh Suka Cita
Datang Ke Hadirat Tuhan
Dengan Senyum Dan Muka Yang Gembira

Tanggalkan Beban Dan Kesedihan
Yang Ada Di Dalam Hatimu
Kenakan Jubah Pujian
Sambut Hadirnya Sang Raja

Dan Gunung-Gunungpun Bersorak-Sorai Memuji Dia
Dan Pohon-Pohonpun Bertepuk Tangan Memuji Dia
S’kalian Kita Disini Berkumpul Dan Memuji Dia
Yesus Tuhan Raja, Dialah Yang Bertahta Diatas Pujian

Dan Burung-Burungpun Bersorak-Sorai Memuji Dia
Dan Pohon-Pohonpun Bertepuk Tangan Memuji Dia
S’kalian Kita Disini Berkumpul Dan Memuji Dia
Yesus Tuhan Raja, Dialah Yang Bertahta Diatas Pujian
Published at