Dia Telah Pulihkanku

Intro
G
Dia telah pu
A
lihkanku
C
Dia yang hapuskan segala
G
dosaku
Em
Dia telah pu
A
lihkanku
C
Mengubah diriku
Cm
menjadi seorang peme
Em
nang

A/E
Am
Cm

Em
A/E
Am
Cm


G
Apakahku
C/G
ini so
D/G
sok tak berhar
G
ga
A
Em
pakahku i
A
ni, a
Am
nak yang terhi
D
lang
Ba
Bm
gaimanapun
C
diriku
Tu
Am
han me
D
ngangkat
G
ku
A
Bm
salkan hati
C
ku s'lalu i
A/C#
kuti jalan
D
Nya

G
Dia telah pu
A/G
lihkanku
C/G
Dia yang hapuskan segala
G
dosaku
Em
Dia telah pu
A
lihkanku
Am
Mengubah diriku
Cm
menjadi seorang peme
Em
nang

Em
A/E
Am
Cm

Em
A/E
Am
Cm


G
Apakah ku i
C/G
ni ber
D/G
selimut do
G
sa
A
Em
pakah ku i
A
ni sam
Am
pah yang terin
D
jak
Tu
Am
han me
D
ngangkat
G
ku
A
Bm
salkan hati
C
ku s'lalu i
A/C#
kuti jalan
D
Nya

Em
A/E
Am
Cm

Em
A/E
Am
Cm


A
Am
ku kan berju
C/B
ang
Sam
C
pai akhir
Meng
A/C#
gapai hati
D
Bapa

G
Dia telah pu
A/G
lihkanku
C/G
Dia yang hapuskan segala
G
dosaku
Em
Dia telah pu
A
lihkanku
Am
Mengubah diriku
Cm
menjadi seorang peme
A
nang

A
Dia telah pu
B/A
lihkanku
D/A
Dia yang hapuskan segala
A
dosaku
F#m
Dia telah pu
B
lihkanku
Bm
Mengubah diriku
Dm
menjadi seorang pemenang

A
Dia telah pu
B/A
lihkanku
D/A
Dia yang hapuskan segala
A
dosaku
F#m
Dia telah pu
B
lihkanku
Bm
Mengubah diriku
Dm
menjadi seorang peme
F#m
nang
B/F#
Bm
Mengubah diriku
Dm
menjadi seorang peme
F#m
nang
B/F#
Bm
Mengubah diriku
Dm
menjadi seorang peme
A
nang
Intro
Dia telah pulihkanku
Dia yang hapuskan segala dosaku
Dia telah pulihkanku
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang
Apakahku ini sosok tak berharga
Apakahku ini, anak yang terhilang
Bagaimanapun diriku
Tuhan mengangkatku
Asalkan hatiku s'lalu ikuti jalanNya

Dia telah pulihkanku
Dia yang hapuskan segala dosaku
Dia telah pulihkanku
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang
Apakah ku ini berselimut dosa
Apakah ku ini sampah yang terinjak
Tuhan mengangkatku
Asalkan hatiku s'lalu ikuti jalanNya
Aku kan berjuang
Sampai akhir
Menggapai hati Bapa

Dia telah pulihkanku
Dia yang hapuskan segala dosaku
Dia telah pulihkanku
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang

Dia telah pulihkanku
Dia yang hapuskan segala dosaku
Dia telah pulihkanku
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang

Dia telah pulihkanku
Dia yang hapuskan segala dosaku
Dia telah pulihkanku
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang
Mengubah diriku menjadi seorang pemenang
Published at