Generasi Pemenang

Intro:
Bb/D
D#
..
F
Gm
..
F/A
Bb
..
D#
F
(2x)

Verse:
Bb
Hai generasi terang seka
F
ranglah saatnya
Gm
Kita maju ber
Bb/D
perang di
D#
dalam nama
F
Yesus
Bb
Hai laskar Kristus persi
F
apkan dirimu
Gm
Mari maju ber
Bb/D
perang dalam ku
D#
asa namaNya
F

Chorus:
Bb
Bangkitlah berju
F/A
ang dan kalah
Gm
kan semua mu
Bb/D
suh,
Di
D#
dalam nama
Bb/D
Yesus kita kan
Cm
dimenang
F
kan,
Bb
Bangkit dan ber
F/A
sorak kemenan
Gm
gan bagi Al
Bb/D
lah,
Gene
D#
rasi
Bb/D
ini gene
Cm
rasi
F
pemena
Bb
ng

Repeat Intro
Repeat Verse
Repeat Chorus

Interlude:
Bb
D#
Gm
Bb/D
D#
(2x)

Repeat Chorus

Overtone
Chorus Final:
C
Bangkitlah berjuang dan
E/G#
kalah
Am
kan semua mu
C/E
suh,
Di
F
dalam nama
C/E
Yesus kita kan
Dm
dimenang
G
kan,
C
Bangkit dan ber
G/B
sorak ke
E/G#
menan
Am
gan ba
D/F#
gi Al
G
lah,
C
C/E
Gene
F
rasi
C/E
ini gene
Dm
rasi
G
pemena
C
ng
C/E
Gene
F
rasi
C/E
ini gene
Dm
rasi
G
pemena
Am
ng
D/F#
Gene
Dm
rasi
C/E
ini gene
F
rasi
G
pemena
F
ng
G
Am
C
F
G

F
G
C

Intro:
.. ..
.. (2x)

Verse:
Hai generasi terang sekaranglah saatnya
Kita maju berperang di dalam nama Yesus
Hai laskar Kristus persiapkan dirimu
Mari maju berperang dalam kuasa namaNya

Chorus:
Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh,
Di dalam nama Yesus kita kan dimenangkan,
Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah,
Generasi ini generasi pemenang

Repeat Intro
Repeat Verse
Repeat Chorus

Interlude:
(2x)

Repeat Chorus

Overtone
Chorus Final:
Bangkitlah berjuang dan kalahkan semua musuh,
Di dalam nama Yesus kita kan dimenangkan,
Bangkit dan bersorak kemenangan bagi Allah,
Generasi ini generasi pemenang
Generasi ini generasi pemenang
Generasi ini generasi pemenang


Published at