Indah Bersama-Mu

F
Hanya de
Bb
kat
C
Allahku
F
, rasa te
Bb
nang
C
hati
F
ku
Kau sertai
Gm
jalanku,
C
s'panjang hidup
F
ku
F
Hanya de
Bb
kat
C
PadaMu
F
, ada ke
Bb
kua
C
tan ba
F
ru
Kaulah perlind
Gm
unganku
C
, ke'slamatan
F
ku
C

Reff:
Kuingin s'lalu
F
bersekutu
Bb
denganMu
Me
Gm
nikmati
C
hadirat
F
Mu
Bi
C
arkan RohMu
F
, tinggal dalam
Bb
hidupku
Sung
Gm
guh indah bersama
C
Mu selama
F
nya
Hanya dekat Allahku, rasa tenang hatiku
Kau sertai jalanku, s'panjang hidupku
Hanya dekat PadaMu, ada kekuatan baru
Kaulah perlindunganku, ke'slamatanku

Reff:
Kuingin s'lalu bersekutu denganMu
Menikmati hadiratMu
Biarkan RohMu, tinggal dalam hidupku
Sungguh indah bersamaMu selamanya
Published at