Kau yang Terindah

G
Kau yang
Bm
teri
Am
ndah di da
D
lam hidup i
G
ni
Tia
G7
da A
C
llah Tu
D/C
han yang
Bm
seper
B
ti eng
Em
kau
Besar
Am
perkasa pe
A
nuh kemulia
D
an

G
Kau yang
Bm
terma
Am
nis di da
D
lam hidup i
G
ni
Ku
G7
cinta
C
Kau le
D/C
bih da
Bm
ri se
B
gala
Em
nya
Besar
Am
kasih setiaMu kepada
D
ku

Reff:
Ku sembah
G
Kau
B/A#
ya Allah
Em
ku
E
Kutinggi
Am
kan na
G
maMu sela
D
lu
D/C
Tiada lu
Bm
tut
B
tak berte
Em
lut
Menyembah
Am
Yesus Tuhan
D
raja
G
ku

D
Kusembah
G
Kau
B/A#
ya Allah
Em
ku
E
Kutinggi
Am
kan na
G
maMu sela
D
lu
D/C
Semua li
Bm
dah
B
kan menga
Em
ku
Engkaulah
Am
Yesus Tuhan
D
raja
G
ku

Kau yang terindah di dalam hidup ini
Tiada Allah Tuhan yang seperti engkau
Besar perkasa penuh kemuliaan

Kau yang termanis di dalam hidup ini
Ku cinta Kau lebih dari segalanya
Besar kasih setiaMu kepadaku

Reff:
Ku sembah Kau ya Allahku
Kutinggikan namaMu selalu
Tiada lutut tak bertelut
Menyembah Yesus Tuhan rajaku

Kusembah Kau ya Allahku
Kutinggikan namaMu selalu
Semua lidah kan mengaku
Engkaulah Yesus Tuhan rajaku

Published at