Kemanakah Aku Dapat Pergi

Verse:
G
Kemanakah aku da
Am
pat pergi
men
C
jauhi Roh
D
Mu Tu
G
han
Ku
C
berla
D/C
ri menda
Bm
ki ke la
Em
ngit
namun
C
Engkau a
A/C#
da disa
D
na

G
Aku terbang dengan sa
Am
yap fajar
di
C
am di u
D
jung bu
G
mi
Na
C
mun tangan
D/C
Mu menun
Bm
tunku sela
Em
lu
Bawa
C
ku mende
Am
kat pada
D
Mu

Chorus:
Engkau Tu
G
han Al
Bm
lah ma
C
hatahu
Be
G/B
tapa dashyat
Em
nya kuasa
Am
Mu
D
Hadirat
G
Mu ki
Bm
ni pe
C
nuhiku
Am
Bawaku men
D
dekat pada
G
Mu
Verse:
Kemanakah aku dapat pergi
menjauhi RohMu Tuhan
Ku berlari mendaki ke langit
namun Engkau ada disana

Aku terbang dengan sayap fajar
diam di ujung bumi
Namun tanganMu menuntunku selalu
Bawa ku mendekat padaMu

Chorus:
Engkau Tuhan Allah mahatahu
Betapa dashyatnya kuasaMu
HadiratMu kini penuhiku
Bawaku mendekat padaMu
Published at