Ku Kan Terbang

Intro:
G
D
C
D
Em
D
C


Verse:
G
FirmanMu Tuhan p'lita
C
bagi kaki
Am
ku
JanjiMu terang
C
bagi jalan-
D
jalanku
G
KebenaranMu menun
C
tunku s'tiap hari
Am
Ku menantikanMu be
C
ri kekua
D
tan baru

Reff:
Ku kan ter
G
bang
D
tinggi
C
di awan
D
Bersama
Em
Mu
D
dalam kemu
C
liaan
S'bab Firman
G
Mu
D
teguh
C
menopang
D
Ku kan a
Em
man
D
dalamMu Tu
C
han

Bridge:
D#
JalanMu di a
G
tas jalan-jalanku
D#
RancanganMu mele
G
bihi rancanganku
D#
FirmanMu sungguh
G
t'lah membebaskanku
Berja
C
lan lebih tinggi, berja
Cm
lan bersamaMu
Intro:


Verse:
FirmanMu Tuhan p'lita bagi kakiku
JanjiMu terang bagi jalan-jalanku
KebenaranMu menuntunku s'tiap hari
Ku menantikanMu beri kekuatan baru

Reff:
Ku kan terbang tinggi di awan
BersamaMu dalam kemuliaan
S'bab FirmanMu teguh menopang
Ku kan aman dalamMu Tuhan

Bridge:
JalanMu di atas jalan-jalanku
RancanganMu melebihi rancanganku
FirmanMu sungguh t'lah membebaskanku
Berjalan lebih tinggi, berjalan bersamaMu
Published at