Kub'rikan Syukurku

F
Kau Bapa yang ba
Gm/F
ik
C/E
S'lalu beserta
Am
ku
Dm
Setiap detik se
Gm
tiap waktu
Bb
Kau perhatikan
C
ku

F
Kau Bapa yang se
Gm/F
tia
C/E
Selalu menjaga
Am
ku
Dm
Kau angkatku bi
Gm
la kujatuh
Bb
Kau
C
menopang
F
ku
C

CHORUS
Kub'rikan
F
syukurku
A
Buat kebaikan
Dm
Mu
Cm
F
Kub'rikan
Bb
syukurku
Gm
Buat pertolongan
D#
Mu
C
S'bab Kau ja
F
dikanku
A
Berharga dimata
Dm
Mu
Dm/C
Bb
Kau Bapa
F
yang ba
Dm
ik
Gm
Ku
C
mengasihi
F
Mu
Kau Bapa yang baik
S'lalu besertaku
Setiap detik setiap waktu
Kau perhatikanku

Kau Bapa yang setia
Selalu menjagaku
Kau angkatku bila kujatuh
Kau menopangku

CHORUS
Kub'rikan syukurku
Buat kebaikanMu
Kub'rikan syukurku
Buat pertolonganMu
S'bab Kau jadikanku
Berharga dimataMu
Kau Bapa yang baik
Ku mengasihiMu
Published at