Kub'rikan Tuhan Yang Terbaik

Kau yang kusem
A
bah
D
Ditempat i
C#m
ni
F#m
Kau beri
Bm
kan keseju
E
kan dihati
A
ku
Mari Tu
A
han
D
Bentuklah ha
C#m
ti ini
F#m
Menjadi
Bm
s’turut firmanMu
Sempurna
E
kan aku

Chorus:
Ku’bri
A
kan Tuhan yang
E
terbaik
Un
D
tuk k’rajaan
A
Mu yang
D
ada pada
A
ku
Kan ku
Bm
serahkan bag
E
iMu

Layakkan
A
ku Tuhan
Per
E
sembahkan yang
D
ada pada
A
ku
Biar
D
menjadi ber
A
kat
Buat kemu
Bm
liaan hormat
D
ba
E
gi
A
Mu
Kau yang kusembah
Ditempat ini
Kau berikan kesejukan dihatiku
Mari Tuhan
Bentuklah hati ini
Menjadi s’turut firmanMu
Sempurnakan aku

Chorus:
Ku’brikan Tuhan yang terbaik
Untuk k’rajaanMu yang ada padaku
Kan kuserahkan bagiMu

Layakkanku Tuhan
Persembahkan yang ada padaku
Biar menjadi berkat
Buat kemuliaan hormat bagiMu
Published at