Kubawa Korban Syukur

Verse:
D
Saat Ku Masuk Ke
G
HadiratMu
Em
Kutersung
A
kur Dan Sembah
D
Mu
D
Kupersembahkan Korban
G
Syukurku
Em
Yang Terbaik
A
BagiMu
D
A

Chorus:
Kuba
D
wa Ko
G
rban Syu
A
kur
Ketempat
D
Kudus
G
Mu Tu
A
han
Hatiku
D
Limpah
G
Dengan
A
Syukur
S'bab Tuhan
G
Baik
Selama
A
nya

Kubawa
D
G
Korban Syukur
A
Ketem
D
pat Kudus
G
Mu Tuhan
A
Hatiku
D
Limpah
G
Dengan
A
Syukur
S'bab Tuhan
G
Baik
A
S'bab Tuhan Baik
D
Verse:
Saat Ku Masuk Ke HadiratMu
Kutersungkur Dan SembahMu
Kupersembahkan Korban Syukurku
Yang Terbaik BagiMu

Chorus:
Kubawa Korban Syukur
Ketempat KudusMu Tuhan
Hatiku Limpah Dengan Syukur
S'bab Tuhan Baik
Selamanya

Kubawa Korban Syukur
Ketempat KudusMu Tuhan
Hatiku Limpah Dengan Syukur
S'bab Tuhan Baik
S'bab Tuhan Baik
Published at