Mari Kita Bersuka

4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:
E
A


Verse (2x):
E
MARI KI
A
TA BERSUKA
B
E
B'RI KEMU
A
LIAAN PADA-NYA
B
PERNIKA
A
HAN A
B
NAK DOM
G#m
BA TI
C#m
BA
PENGANTIN-
A
NYA T'LAH
B
SIAPKAN DIRI
E

Chorus (2x):
E
Haleluyah sbab Tu
A
han Allah kita
E
berkua
B
sa
E
Haleluyah sbab Tu
A
han Allah kita
E
ber
B
kua
E
sa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
E
Hai semu
A
a hamba Tu
E
han
A
Besar dan ke
E
cil
Yang ta
C#m
kut akan
A
nama Tu
B
han

Puji Tuhan
A
....
F#m
B
.
E
.
B

Reff Part-2:
E
Halelu
A
ya ke
B
slamatan ke
E
muliaan
A
Hormat dan
E
kuasa ba
A
giMu Tu
B
han
4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:


Verse (2x):
MARI KITA BERSUKA
B'RI KEMULIAAN PADA-NYA
PERNIKAHAN ANAK DOMBA TIBA
PENGANTIN-NYA T'LAH SIAPKAN DIRI

Chorus (2x):
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
Hai semua hamba Tuhan
Besar dan kecil
Yang takut akan nama Tuhan

Puji Tuhan ......

Reff Part-2:
Haleluya keslamatan kemuliaan
Hormat dan kuasa bagiMu Tuhan
Published at