Mari Kita Bersuka

4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:
D#
G#


Verse (2x):
D#
MARI KI
G#
TA BERSUKA
A#
D#
B'RI KEMU
G#
LIAAN PADA-NYA
A#
PERNIKA
G#
HAN A
A#
NAK DOM
Gm
BA TI
Cm
BA
PENGANTIN-
G#
NYA T'LAH
A#
SIAPKAN DIRI
D#

Chorus (2x):
D#
Haleluyah sbab Tu
G#
han Allah kita
D#
berkua
A#
sa
D#
Haleluyah sbab Tu
G#
han Allah kita
D#
ber
A#
kua
D#
sa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
D#
Hai semu
G#
a hamba Tu
D#
han
G#
Besar dan ke
D#
cil
Yang ta
Cm
kut akan
G#
nama Tu
A#
han

Puji Tuhan
G#
....
Fm
A#
.
D#
.
A#

Reff Part-2:
D#
Halelu
G#
ya ke
A#
slamatan ke
D#
muliaan
G#
Hormat dan
D#
kuasa ba
G#
giMu Tu
A#
han
4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:


Verse (2x):
MARI KITA BERSUKA
B'RI KEMULIAAN PADA-NYA
PERNIKAHAN ANAK DOMBA TIBA
PENGANTIN-NYA T'LAH SIAPKAN DIRI

Chorus (2x):
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
Hai semua hamba Tuhan
Besar dan kecil
Yang takut akan nama Tuhan

Puji Tuhan ......

Reff Part-2:
Haleluya keslamatan kemuliaan
Hormat dan kuasa bagiMu Tuhan
Published at