Mari Kita Bersuka

4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:
F
A#


Verse (2x):
F
MARI KI
A#
TA BERSUKA
C
F
B'RI KEMU
A#
LIAAN PADA-NYA
C
PERNIKA
A#
HAN A
C
NAK DOM
Am
BA TI
Dm
BA
PENGANTIN-
A#
NYA T'LAH
C
SIAPKAN DIRI
F

Chorus (2x):
F
Haleluyah sbab Tu
A#
han Allah kita
F
berkua
C
sa
F
Haleluyah sbab Tu
A#
han Allah kita
F
ber
C
kua
F
sa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
F
Hai semu
A#
a hamba Tu
F
han
A#
Besar dan ke
F
cil
Yang ta
Dm
kut akan
A#
nama Tu
C
han

Puji Tuhan
A#
....
Gm
C
.
F
.
C

Reff Part-2:
F
Halelu
A#
ya ke
C
slamatan ke
F
muliaan
A#
Hormat dan
F
kuasa ba
A#
giMu Tu
C
han
4/4 rock n roll/ chacha tempo=130-140
(Lets Us Rejoice And Be Glad) (Gerrit Hansen)

Intro:


Verse (2x):
MARI KITA BERSUKA
B'RI KEMULIAAN PADA-NYA
PERNIKAHAN ANAK DOMBA TIBA
PENGANTIN-NYA T'LAH SIAPKAN DIRI

Chorus (2x):
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa
Haleluyah sbab Tuhan Allah kita berkuasa

Go to Verse

Verse-Part2:
Puji Tuhan
Hai semua hamba Tuhan
Besar dan kecil
Yang takut akan nama Tuhan

Puji Tuhan ......

Reff Part-2:
Haleluya keslamatan kemuliaan
Hormat dan kuasa bagiMu Tuhan
Published at