Mencari WajahMu

Saat ini ku
G
datang bersu
Bm
jud
Di hada
C
pan tahta Mu Tu
D
han
Saat ini ku
G
datang menyem
Bm
bah
Mening
C
gikan nama Mu yang ku
D
dus

Engkau
Em
lah batu kes’lamatan
D
ku
Kota
C
benteng dan per
Bm
lindungan
G
ku
Saat
Em
ku di dalam kesesa
D
kan
Ku ta
C
hu janji Mu slalu te
D
guh

Dan ku sem
G
bah Engkau, ku merendah
Em
kan diri
Mencari wa
C
jah Mu oh Tu
D
han
Nanti
G
kan lawatan Mu untuk me
Em
mulihkan ku
Curah
C
kanlah anugrah
D
Mu bagi
G
ku
Saat ini ku datang bersujud
Di hadapan tahta Mu Tuhan
Saat ini ku datang menyembah
Meninggikan nama Mu yang kudus

Engkaulah batu kes’lamatan ku
Kota benteng dan perlindungan ku
Saat ku di dalam kesesakan
Ku tahu janji Mu slalu teguh

Dan ku sembah Engkau, ku merendahkan diri
Mencari wajah Mu oh Tuhan
Nantikan lawatan Mu untuk memulihkan ku
Curahkanlah anugrah Mu bagi ku
Published at