Nyanyian Kemenangan

Intro:
B
F#
C#m
E

Verse:
B
Satu nama yang besar Hanyalah
E
namaMu Tuhan
B
Gunung batu kekuatan Hanyalah
E
namaMu Tuhan

Pre-chorus:
F#
Tak ter
C#m
batas kuasa
E
Mu Tuhan
F#
Ajaib he
C#m
bat Raja
E
perkasa

Chorus:
Kami
B
bawa puji
C#m
an
Nyanyi
E
an kemenangan
Masu
G#m
ki gerbangMu
F#
Hati kami
E
bersuka
Tangan
B
kami terang
C#m
kat
Sorak
E
kan kemenangan
Terpu
G#m
jilah nama
F#
Mu Yesus Ra
E
ja sgala ra
B
ja

Yesus
B
Kau Raja

Interlude
B
C#m
E
G#m
F#
E

Intro:
Verse:
Satu nama yang besar Hanyalah namaMu Tuhan
Gunung batu kekuatan Hanyalah namaMu Tuhan

Pre-chorus:
Tak terbatas kuasaMu Tuhan
Ajaib hebat Raja perkasa

Chorus:
Kami bawa pujian
Nyanyian kemenangan
Masuki gerbangMu
Hati kami bersuka
Tangan kami terangkat
Sorakkan kemenangan
Terpujilah namaMu Yesus Raja sgala raja

Yesus Kau Raja

Interlude

Published at