Nyanyian Kemenangan

Intro:
C#
G#
D#m
F#

Verse:
C#
Satu nama yang besar Hanyalah
F#
namaMu Tuhan
C#
Gunung batu kekuatan Hanyalah
F#
namaMu Tuhan

Pre-chorus:
G#
Tak ter
D#m
batas kuasa
F#
Mu Tuhan
G#
Ajaib he
D#m
bat Raja
F#
perkasa

Chorus:
Kami
C#
bawa puji
D#m
an
Nyanyi
F#
an kemenangan
Masu
A#m
ki gerbangMu
G#
Hati kami
F#
bersuka
Tangan
C#
kami terang
D#m
kat
Sorak
F#
kan kemenangan
Terpu
A#m
jilah nama
G#
Mu Yesus Ra
F#
ja sgala ra
C#
ja

Yesus
C#
Kau Raja

Interlude
C#
D#m
F#
A#m
G#
F#

Intro:
Verse:
Satu nama yang besar Hanyalah namaMu Tuhan
Gunung batu kekuatan Hanyalah namaMu Tuhan

Pre-chorus:
Tak terbatas kuasaMu Tuhan
Ajaib hebat Raja perkasa

Chorus:
Kami bawa pujian
Nyanyian kemenangan
Masuki gerbangMu
Hati kami bersuka
Tangan kami terangkat
Sorakkan kemenangan
Terpujilah namaMu Yesus Raja sgala raja

Yesus Kau Raja

Interlude

Published at