Nyatakan KuasaMu Lebih Lagi

Verse 1:
Am
Jiwaku terbuka
G
Akan Kuasa Surga
Kunan
Dm
tikan
Am
G
lawatan Tuhan

Verse 2:
Am
FirmanMu membuka
G
Setiap hati yang buta
Mencip
Dm
takan
Am
Kemus
G
tahilan

Pre Chorus:
K'ra
F
jaanMu datang
K'ra
F
jaanMu datang
Ke
Am
hendakMu jadi
Di tem
G
pat ini

Chorus
C
Curahkan KuasaMu
G
Nyatakan HadirMu
Puas
Am
kan hatiku
F
yang haus akanMu

C
Curahkan KuasaMu
G
Nyatakan HadirMu
Lebih
Am
lagi lebih lagi
Nya
F
takan KuasaMu lebih
C
lagi
Verse 1:
Jiwaku terbuka
Akan Kuasa Surga
Kunantikan lawatan Tuhan

Verse 2:
FirmanMu membuka
Setiap hati yang buta
Menciptakan Kemustahilan

Pre Chorus:
K'rajaanMu datang
K'rajaanMu datang
KehendakMu jadi
Di tempat ini

Chorus
Curahkan KuasaMu
Nyatakan HadirMu
Puaskan hatiku yang haus akanMu

Curahkan KuasaMu
Nyatakan HadirMu
Lebih lagi lebih lagi
Nyatakan KuasaMu lebih lagi
Published at