Pekerja Kristus Yang Mulia

Verse:
Telah la
A
ma kucari-ca
B/A
ri
Langkah
G#m
hidup yang lebih pas
C#m
ti
Hidup pe
F#m
nuh keme
B
nangan seti
Bm
ap ha
E7
ri
Suatu sa
A
at Yesus panggil
B/A
ku
Menjadi
G#m
peker
C#m
ja
Melaya
F#m
ni jadi
B
saksi bagi Di
E
a

Chorus:
Bm7
Bukan sem
E7
barang peker
A
ja la la
B/A
la
Yesusku luar bia
G#m
sa la la
C#m
la
Dia Raja sgala ra
F#m
ja la la la
B
Memanggilku menuai
Bm
ladang
E7
Nya

Hanya anugrah sema
A
ta la la
B/A
la
Aku dipakai oleh
G#m
Nya la la
C#m
la
Sungguh amat istime
F#m
wa
Menja
B
di pekerja Kristus yang mul
E
ia
Verse:
Telah lama kucari-cari
Langkah hidup yang lebih pasti
Hidup penuh kemenangan setiap hari
Suatu saat Yesus panggilku
Menjadi pekerja
Melayani jadi saksi bagi Dia

Chorus:
Bukan sembarang pekerja la la la
Yesusku luar biasa la la la
Dia Raja sgala raja la la la
Memanggilku menuai ladangNya

Hanya anugrah semata la la la
Aku dipakai olehNya la la la
Sungguh amat istimewa
Menjadi pekerja Kristus yang mulia
Published at