Percaya Bukan Karena Melihat

Verse:
C
Kekua
G/B
tan Di Hidup
Am
ku
C/G
F
Ku Da
C/E
pat Di Dalam
Dm
Mu
G
C
Kau Te
G/B
guhkan Hati
Am
ku
C/G
Dm
Tiada Yang Mus
G
tahil Bagi
C
Mu

Chorus:
S'bab
C/E
Aku Percaya
F
Bukan
G/F
Kar'na Meli
Em
hat
Namun
Am
Kar'na Firman
Dm
Mu
Yang S'la
G
lu Digena
C
pi
Di Hidupku
Gm

Ku
C
perca
F
ya
Bukan
G/F
Kar'na Meli
Em
hat
NaMun
Am
Kar'na Firman
Dm
Mu
Tiada
G
Pernah Beru
C
bah
Verse:
Kekuatan Di Hidupku
Ku Dapat Di DalamMu
Kau Teguhkan Hatiku
Tiada Yang Mustahil BagiMu

Chorus:
S'bab Aku Percaya
Bukan Kar'na Melihat
Namun Kar'na FirmanMu
Yang S'lalu Digenapi
Di Hidupku

Kupercaya
Bukan Kar'na Melihat
NaMun Kar'na FirmanMu
Tiada Pernah Berubah
Published at