Percaya Bukan Karena Melihat

Verse:
B
Kekua
F#/A#
tan Di Hidup
G#m
ku
B/F#
E
Ku Da
B/D#
pat Di Dalam
C#m
Mu
F#
B
Kau Te
F#/A#
guhkan Hati
G#m
ku
B/F#
C#m
Tiada Yang Mus
F#
tahil Bagi
B
Mu

Chorus:
S'bab
B/D#
Aku Percaya
E
Bukan
E#/E
Kar'na Meli
D#m
hat
Namun
G#m
Kar'na Firman
C#m
Mu
Yang S'la
F#
lu Digena
B
pi
Di Hidupku
F#m

Ku
B
perca
E
ya
Bukan
E#/E
Kar'na Meli
D#m
hat
NaMun
G#m
Kar'na Firman
C#m
Mu
Tiada
F#
Pernah Beru
B
bah
Verse:
Kekuatan Di Hidupku
Ku Dapat Di DalamMu
Kau Teguhkan Hatiku
Tiada Yang Mustahil BagiMu

Chorus:
S'bab Aku Percaya
Bukan Kar'na Melihat
Namun Kar'na FirmanMu
Yang S'lalu Digenapi
Di Hidupku

Kupercaya
Bukan Kar'na Melihat
NaMun Kar'na FirmanMu
Tiada Pernah Berubah
Published at