Raja Pemenang

Verse:
Di
E
a telah menyatak
A
an
H
C#m
ebatnya kasih-N
D
ya
Yang s’lamatkan ki
A
ta
Ba
E
hkan Dia beri kuas
A
a
Ba
C#m
gi setiap ki
D
ta yang
mengandalkan-
A
Nya

Chorus:
H
E
anya Yesus Tuhan
Dahsyat b
A
erkuasa
Sang R
C#m
aja pemenang
Yang me
D
merintah
‘Tak
E
ada yang dapat
Mengga
A
galkan-Nya
Dia bangkit dan hi
C#m
dup
Untuk selama
D
nya
Verse:
Dia telah menyatakan
Hebatnya kasih-Nya
Yang s’lamatkan kita
Bahkan Dia beri kuasa
Bagi setiap kita yang
mengandalkan-Nya

Chorus:
Hanya Yesus Tuhan
Dahsyat berkuasa
Sang Raja pemenang
Yang memerintah
‘Tak ada yang dapat
Menggagalkan-Nya
Dia bangkit dan hidup
Untuk selamanya
Published at