Sampai Akhir Hidupku

Verse 1:
Ba
B
pa Engkau menge
E/B
nalku
Le
B/D#
bih dari siapa
E
pun
Eng
C#m
kau tahu ce
B/D#
ritaku dan
E
isi hatiku
F#

Verse 2:
Tak
B
peduli ma
E/G#
sa lalu
Eng
B/D#
kau tetap me
E
milihku
C#m
Ubahkanku,
B/D#
sempurnakan
Jadi
E
karya yang in
F#
dah

Chorus:
Kini
E
aku percaya
F#/E
Tiada
D#m
yang mustahil
G#m
bagiMu
Ku
E
asaMu kuat
B/D#
kanku
da
C#m
sar kuberharap
F#

Kini
E
aku berserah
F#/E
Pada
D#m
rancanganMu
G#m
bagiku
Ku
E
ikuti pang
B/D#
gilanMu
Ku
C#m
kan setia sam
F#
pai akhir hidupku
B
Verse 1:
Bapa Engkau mengenalku
Lebih dari siapapun
Engkau tahu ceritaku dan isi hatiku

Verse 2:
Tak peduli masa lalu
Engkau tetap memilihku
Ubahkanku, sempurnakan
Jadi karya yang indah

Chorus:
Kini aku percaya
Tiada yang mustahil bagiMu
KuasaMu kuatkanku
dasar kuberharap

Kini aku berserah
Pada rancanganMu bagiku
Kuikuti panggilanMu
Kukan setia sampai akhir hidupku
Published at