Sebab Kau Besar

Ku b'ri kemu
C
liaan dan
Em
hormat
Ku ang
Dm
kat suara pujian
Ku a
F
gungkan nama
G
Mu

S'bab Kau be
C
sar
PerbuatanMu aja
Am
ib
Tiada seperti Eng
F
kau
Tiada
Dm
seperti Eng
G
kau

S'bab Kau be
C
sar
PerbuatanMu aja
Am
ib
Tiada seperti Eng
F
kau
Tiada
Dm
seper
G
ti Eng
C
kau
Ku b'ri kemuliaan dan hormat
Ku angkat suara pujian
Ku agungkan namaMu

S'bab Kau besar
PerbuatanMu ajaib
Tiada seperti Engkau
Tiada seperti Engkau

S'bab Kau besar
PerbuatanMu ajaib
Tiada seperti Engkau
Tiada seperti Engkau
Published at