Sebab Tuhan Maha Besar

Intro:
C
Bb
F
G#


Chorus:
S'bab Tu
C
han maha be
Em
sar dan
F
sangat terpu
C
ji
Dia lebih
F
dahsyat da
G
ri s'gala Al
C
lah
F
G
S'bab Tu
C
han maha be
Em
sar dan
F
sangat terpu
C
ji
KuasaNya
F
dah
Dm
syat meng
G
hancurkan mu
C
suh
F
G

Verse:
C
Cerita
F/C
kanlah
G/B
kemulia
C
anNya
C/E
di anta
F
ra segala
Bb
bang
G
sa
C
Dan per
F/C
buatanNya yang
E/B
sungguh a
Am
jaib
Dm
di antara
G
suku bang
C
sa
F
G

Ending:
KuasaNya
Dm
dahsyat
Em
dahsyat
F
dahsyat
meng
G
hancurkan mu
C
suh

Intro:


Chorus:
S'bab Tuhan maha besar dan sangat terpuji
Dia lebih dahsyat dari s'gala Allah
S'bab Tuhan maha besar dan sangat terpuji
KuasaNya dahsyat menghancurkan musuh

Verse:
Ceritakanlah kemuliaanNya
di antara segala bangsa
Dan perbuatanNya yang sungguh ajaib
di antara suku bangsa

Ending:
KuasaNya dahsyat
dahsyat dahsyat
menghancurkan musuh

Published at