Tiada SepertiMu

Intro :
D
A/C#
Bm
G


Verse:
D
AnugrahMu kepadaku
A/C#
Tak pernah berubah
Bm
PerbuatanMu terlukiskan
Di
G
dalam hatiku

D
Tercengangku dibuatMu
Ku
A/C#
kagum padaMu
Tak ada
Bm
hal di hidupku
Yang
G
luput dariMu

Kau
A
indah Kau mulia
Tiada se
Bm
pertiMu
Kungin Hi
D/F#
dupku menyenangkan
G
Mu

D
Kau terawal dan terakhir
Pen
A/C#
cipta segalanya
Selu
Bm
ruh bintang pun bersinar
O
G
leh ucapanMu

D
Engkau pun mengasihiku
Pe
A/C#
nulis hidupku
Tak
Bm
henti segnap nafasku
Men
G
yembahMu selalu

Kupu
A
ji kusembah
Tiada
Bm
sepertiMu
Kuingin
D/F#
hidupku menyenangkan
G
Mu

Chorus:
S'gala pu
D
ji
S'gala hor
A/C#
mat
Seg'nap ha
Bm
tiku menyembah
G
Mu
Terima
D
lah seg'nap hidup
A/C#
ku
S'bagai per
Bm
sembahan yang hi
G
dup

Bridge :
D/F#
Bukan kehen
G
dakku
D/F#
Namun kehen
G
dakMu
Bm
Hidupku bagi
G
Mu
Kau in
A
dah, Kau mulia
Kuingin hi
A
dupku menyenangkanMu

Music :
D
A/C#
Bm
A
G
D/F#
Em
A

Intro :


Verse:
AnugrahMu kepadaku
Tak pernah berubah
PerbuatanMu terlukiskan
Didalam hatiku

Tercengangku dibuatMu
Kukagum padaMu
Tak ada hal di hidupku
Yang luput dariMu

Kau indah Kau mulia
Tiada sepertiMu
Kungin Hidupku menyenangkanMu

Kau terawal dan terakhir
Pencipta segalanya
Seluruh bintang pun bersinar
Oleh ucapanMu

Engkau pun mengasihiku
Penulis hidupku
Tak henti segnap nafasku
MenyembahMu selalu

Kupuji kusembah
Tiada sepertiMu
Kuingin hidupku menyenangkanMu

Chorus:
S'gala puji
S'gala hormat
Seg'nap hatiku menyembahMu
Terimalah seg'nap hidupku
S'bagai persembahan yang hidup

Bridge :
Bukan kehendakku
Namun kehendakMu
Hidupku bagiMu
Kau indah, Kau mulia
Kuingin hidupku menyenangkanMu

Music :

Published at