Tidak Dengan Tangan Yang Hampa

D
Tidak dengan tangan
A/C#
yang ham
Bm
pa
ku
Em
datang ke hadirat
A
Mu
G
Menyata
A
kan rasa
F#m
syukur
Bm
ku
C
Atas s'gala berkat
A
Mu

D
Tidak dengan tangan
A/C#
yang ham
Bm
pa
ku
Em
sujud menyembah
A
Mu
G
Persembah
A
kan s'luruh
F#m
hidup
Bm
ku
C
Di atas mezbah
A
Mu

Reff :

Segala
D
nya yang ku mi
A/C#
liki
Semua
Em
nya dari pada
A
Mu
Kan ku ba
G
wa persemba
F#m
hanku
Bm
Yang terba
Em
ik ha
A
nya bagi
D
Mu
Tidak dengan tangan yang hampa
ku datang ke hadiratMu
Menyatakan rasa syukurku
Atas s'gala berkatMu

Tidak dengan tangan yang hampa
ku sujud menyembahMu
Persembahkan s'luruh hidupku
Di atas mezbahMu

Reff :

Segalanya yang ku miliki
Semuanya dari padaMu
Kan ku bawa persembahanku
Yang terbaik hanya bagiMu
Published at