Tuhan Pulihkan

Verse:
C
Kami Datang Di HadiratMu
Mem
F/A
bawa Doaku
Dm
Kami Sujud Ren
G
dahkan Diri
Me
C
nyembahMu

Am
Ampunilah
Gm
F
Sayangilah
D/F#
Dm
Bangsa Kami
C/E
Ya
F
Tuhan Allahku
G

Chorus:
Pulih
F
kanlah
Sembuhkan
C/E
lah
Am
Hati
Dm
Ini, Hidup
F/C
Ini
Pulih
Bb
kanlah
G

Ini
F
Doaku, Untuk Bangsa
C/E
ku
A
Lawat
Dm
Tuhan
Pu
G
lihkanlah Ne'gri
F
Kami
Fm/G#
In
C/G
donesia
D/F#
Pu
F
lihkanlah
Fm/G#
In
C/G
donesia
D/F#

Ending:
Ini
F
Doaku, Untuk Bang
C/E
saku
A
Lawat
Dm
Tuhan
Pulih
G
kanlah Ne'gri
F
Kami
Dm
In
C
donesi
Bb
a
F/A
Fm/G#
Pu
C
lihkanlah
Verse:
Kami Datang Di HadiratMu
Membawa Doaku
Kami Sujud Rendahkan Diri
MenyembahMu

Ampunilah
Sayangilah
Bangsa Kami
Ya Tuhan Allahku

Chorus:
Pulihkanlah
Sembuhkanlah
Hati Ini, Hidup Ini
Pulihkanlah

Ini Doaku, Untuk Bangsaku
Lawat Tuhan
Pulihkanlah Ne'gri Kami
Indonesia
Pulihkanlah
Indonesia

Ending:
Ini Doaku, Untuk Bangsaku
Lawat Tuhan
Pulihkanlah Ne'gri Kami
Indonesia
Pulihkanlah
Published at