Yesusku Dahsyat

Intro:
C
F
C
G

Am
F
Am
G
Em
F

Alang
C
kah
C/E
indah
F
nya
Hidup
C/E
di dalam Tu
F
han
Dia men
Am
curahkan ber
F
kat yang melim
G
pah
Alang
C
kah indah
F
nya
Jalan
C/E
bersama Tu
F
han
Dia memb’
Am
rikan kua
F
sa untuk me
G
nang

Reff:
Yesusku
C
dahsyat
F
Ku tak ragu ke
G
pada-Mu
Kau Tu
Am
han yang seti
G
a di pihak
F
ku
A#
F

Yesusku
C
dahsyat
F
Tak terbendung ku
G
a
E
sa-
Am
Mu
G
Kau yang
F
terhebat ter
G
besar bagi
C
ku

Ending:
Kau yang
F
terhebat
A#
Am
G
Em
Kau yang
F
terbesar
Am
Em
Kau yang
Dm
terhebat,
Em
terbesar
F
Terhebat, ter
G
besar bagi
C
ku
Intro:


Alangkah indahnya
Hidup di dalam Tuhan
Dia mencurahkan berkat yang melimpah
Alangkah indahnya
Jalan bersama Tuhan
Dia memb’rikan kuasa untuk menang

Reff:
Yesusku dahsyat
Ku tak ragu kepada-Mu
Kau Tuhan yang setia di pihakku

Yesusku dahsyat
Tak terbendung kuasa-Mu
Kau yang terhebat terbesar bagiku

Ending:
Kau yang terhebat
Kau yang terbesar
Kau yang terhebat, terbesar
Terhebat, terbesar bagiku
Published at