Besar AnugrahMu

Reff:
F
Besar a
Bb/D
nugrah
C/E
Mu
Me
F
limpah
Bb/D
kasih
C
Mu
Sema
Bb
kin ha
Bbm
ri
Semakin
F/A
bertam
Bb
bah
Be
F/C
sar A
C
nugrah
F
Mu....

Verse:
Ku a
F
da se
FMaj7
bagaimana
F7
ku ada
Berdi
Bb
ri meng
Bb dim
hadap tahta
Bb6
Mu Bapa
Se
C
mua kar
C/Bb
na a
F/A
nugrah
Bb
Mu
Yang
F/C
tlah sla
G/B
matkan
C
ku

Ku hi
F
dup da
FMaj7
lam sgala ke
F7
limpahan
Kula
Bb
yak un
Bb Dim
tuk melaya
Bb6
ni Tuhan
Se
C
mua kar
C/Bb
na a
F/A
nugrah
Bb
Mu
Ter
F/C
curah
C
bagi
F
ku
F/D
C/E

Goto Reff:

Reff:
Besar anugrahMu
Melimpah kasihMu
Semakin hari
Semakin bertambah
Besar AnugrahMu....

Verse:
Ku ada sebagaimana ku ada
Berdiri meng[Bb dim]hadap tahta[Bb6]Mu Bapa
Semua karna anugrahMu
Yang tlah slamatkanku

Ku hidup dalam sgala kelimpahan
Kulayak un[Bb Dim]tuk melaya[Bb6]ni Tuhan
Semua karna anugrahMu
Tercurah bagiku

Goto Reff:

Published at