HadiratMu Memenuhiku

Tuh
E
an Hadir Di B
A/E
ait KudusN
E
ya
A/E
Saa
E
t Umat Menc
A/E
ari WajahN
E
ya
A/E
Berser
C#m
u Berdo
A
a
Bers
G#
ujud Menyemba
C#m
h
Dan M
F#
enikmati KehadiranN
B
ya

Tuh
E
an Mau Dekat D
A/E
engan UmatN
E
ya
A/E
Yang D
E
atang Dengan S'
A/E
gnap Hatin
E
ya
A/E
Berser
C#m
u Berdo
A
a
Bers
G#
ujud Menyemb
C#m
ah
Dan M
F#
enikmati KehadiranN
B
ya

Reff :
HadiratM
E
u M
C#m
emenuh
F#m
iku
Hadir
B
at KudusMu Pen
A
uhi BaitM
B
u
Dan Ku
E
tersu
E/G#
ngkur Meny
A
embahM
Am/C
u
Yang Kun
F#m
ampak Hanya K
B
emuliaanM
E
u

Tuhan Hadir Di Bait KudusNya
Saat Umat Mencari WajahNya
Berseru Berdoa
Bersujud Menyembah
Dan Menikmati KehadiranNya

Tuhan Mau Dekat Dengan UmatNya
Yang Datang Dengan S'gnap Hatinya
Berseru Berdoa
Bersujud Menyembah
Dan Menikmati KehadiranNya

Reff :
HadiratMu Memenuhiku
Hadirat KudusMu Penuhi BaitMu
Dan Kutersungkur MenyembahMu
Yang Kunampak Hanya KemuliaanMu

Published at