Sebab Tuhan Baik

D
Masuk gerbangnya bersyukur
Dengan penuh pujian
Bm
Bersuka dihadiratnya
Nyanyi
G
besarkan agung
A
namaNya

D
Puji dia tiuplah sangkakala
Musik dan tarian
Bm
Semua mahluk di bumi dan di surga
Dengan
G
sgenap hati naikkan
A
pujian

Sebab Tu
G
han baik
Sebab Tu
F#m
han baik
Sebab Tu
Em
han baik
Anu
A
grahnya kekal sela
D
manya
Masuk gerbangnya bersyukur
Dengan penuh pujian
Bersuka dihadiratnya
Nyanyi besarkan agung namaNya

Puji dia tiuplah sangkakala
Musik dan tarian
Semua mahluk di bumi dan di surga
Dengan sgenap hati naikkan pujian

Sebab Tuhan baik
Sebab Tuhan baik
Sebab Tuhan baik
Anugrahnya kekal selamanya
Published at