Yang Termulia

Intro (2x):
D#
D#
D#


Verse:
Besarlah
D#
Tuhan dan
G#
sangat terpu
D#
ji
Agunglah
G#
Nama-Nya
D#
selamanya
A#
D#
Kemuliaan-Nya menga
G#
tasi langit
D#
Biarlah yang
G#
bernafas
D#
memuji Dia
A#

Pre-Chorus:
Fm
S'gala Ku
Gm
asa
G#
Tunduk dalam Nama-Nya
Fm
Allah Perka
Gm
sa
Raja
G#
semes
A#
ta

Reff:
Kemulia
D#
an hanya bagi Di
A#
a
Dia yang
G#
layak disem
D#
bah
B'ri puji
Cm
an bagi Ye
Fm
sus sang Ra
A#
ja
Dia bertahta
D#
untuk s'lamanya
G#
Surga
Gm
bumi menyembah
Cm
Yang termu
Fm
lia, Dia Yesus
A#
Allah kita
D#

Bridge:
G#
D#
G#

Fm
D#
A#


Ber
G#
kuasa
D#
selamanya
G#
Dia
Fm
Yesus
D#
yang termulia
A#
G#
Berkuasa
D#
selamanya
G#
Dia
Fm
Yesus
D#
yang termulia
A#
Intro (2x):


Verse:
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji
Agunglah Nama-Nya selamanya
Kemuliaan-Nya mengatasi langit
Biarlah yang bernafas memuji Dia

Pre-Chorus:
S'gala Kuasa
Tunduk dalam Nama-Nya
Allah Perkasa
Raja semesta

Reff:
Kemuliaan hanya bagi Dia
Dia yang layak disembah
B'ri pujian bagi Yesus sang Raja
Dia bertahta untuk s'lamanya
Surga bumi menyembah
Yang termulia, Dia Yesus
Allah kita

Bridge:Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Published at