Yang Termulia

Intro (2x):
F
F
F


Verse:
Besarlah
F
Tuhan dan
A#
sangat terpu
F
ji
Agunglah
A#
Nama-Nya
F
selamanya
C
F
Kemuliaan-Nya menga
A#
tasi langit
F
Biarlah yang
A#
bernafas
F
memuji Dia
C

Pre-Chorus:
Gm
S'gala Ku
Am
asa
A#
Tunduk dalam Nama-Nya
Gm
Allah Perka
Am
sa
Raja
A#
semes
C
ta

Reff:
Kemulia
F
an hanya bagi Di
C
a
Dia yang
A#
layak disem
F
bah
B'ri puji
Dm
an bagi Ye
Gm
sus sang Ra
C
ja
Dia bertahta
F
untuk s'lamanya
A#
Surga
Am
bumi menyembah
Dm
Yang termu
Gm
lia, Dia Yesus
C
Allah kita
F

Bridge:
A#
F
A#

Gm
F
C


Ber
A#
kuasa
F
selamanya
A#
Dia
Gm
Yesus
F
yang termulia
C
A#
Berkuasa
F
selamanya
A#
Dia
Gm
Yesus
F
yang termulia
C
Intro (2x):


Verse:
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji
Agunglah Nama-Nya selamanya
Kemuliaan-Nya mengatasi langit
Biarlah yang bernafas memuji Dia

Pre-Chorus:
S'gala Kuasa
Tunduk dalam Nama-Nya
Allah Perkasa
Raja semesta

Reff:
Kemuliaan hanya bagi Dia
Dia yang layak disembah
B'ri pujian bagi Yesus sang Raja
Dia bertahta untuk s'lamanya
Surga bumi menyembah
Yang termulia, Dia Yesus
Allah kita

Bridge:Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Published at