Jujur

intro:
C#m
A
E
(2x)

Verse 1:
C#m
Jujur ka
A
dang ku tak
E
sanggup
C#m
Menghadapi
A
s’mua beban
E
ku
F#m
Menanti
C#m
kan jawa
B
ban
F#m
Menolak un
C#m
tuk menyerah
B

C#m
Ku tau Kau Tu
A
han yang
E
sanggup
C#m
Menolong da
A
lam sesakku
E
F#m
Namun mes
C#m
kipun Kau
B
belum
F#m
Kukan tetap
C#m
menyembah-Mu
B

Chorus:
Ku kan ber
E
nyanyi
G#m
Sampai jiwaku
C#m
percaya
B
Sampai hatiku
A
mendengar
G#m
Lagu Penghara
F#m
pan
B
Ku kan
E
berserah
G#m
Kutau aku tak
C#m
sendiri
B
Kuyakin Kau mengasi
A
hiku
G#m
Bahkan di dalam
F#m
api pun
B
Kukan menyembah-Mu

Intro (2x)

Verse 2:
C#m
Jujur ka
A
dang aku
E
lalai
C#m
Bersandar pada
A
kekuatan-Mu
E
F#m
Di dalam ke
C#m
lemahanku
B
F#m
Sempurnalah
C#m
kuasa-Mu
B

C#m
Imanku me
A
megang jan
E
ji-Mu
C#m
Kutau Kau
A
s’lalu bersamaku
E
F#m
Dalam
C#m
s’tiap perkaraku
B
F#m
Kaulah
C#m
damai tenangku
B

Chorus:
Ku kan ber
E
nyanyi
G#m
Sampai jiwaku
C#m
percaya
B
Sampai hatiku
A
mendengar
G#m
Lagu Penghara
F#m
pan
B
Kutau Kau sang
E
gup
G#m
dan aku tak pernah
C#m
sendiri
B
Selalu baik Kau di hidup
A
ku
G#m
Bahkan di dalam
F#m
api pun
B
Kukan menyembah-Mu

intro: (2x)

Verse 1:
Jujur kadang ku tak sanggup
Menghadapi s’mua bebanku
Menantikan jawaban
Menolak untuk menyerah

Ku tau Kau Tuhan yang sanggup
Menolong dalam sesakku
Namun meskipun Kau belum
Kukan tetap menyembah-Mu

Chorus:
Ku kan bernyanyi
Sampai jiwaku percaya
Sampai hatiku mendengar
Lagu Pengharapan
Ku kan berserah
Kutau aku tak sendiri
Kuyakin Kau mengasihiku
Bahkan di dalam api pun
Kukan menyembah-Mu

Intro (2x)

Verse 2:
Jujur kadang aku lalai
Bersandar pada kekuatan-Mu
Di dalam kelemahanku
Sempurnalah kuasa-Mu

Imanku memegang janji-Mu
Kutau Kau s’lalu bersamaku
Dalam s’tiap perkaraku
Kaulah damai tenangku

Chorus:
Ku kan bernyanyi
Sampai jiwaku percaya
Sampai hatiku mendengar
Lagu Pengharapan
Kutau Kau sanggup
dan aku tak pernah sendiri
Selalu baik Kau di hidupku
Bahkan di dalam api pun
Kukan menyembah-Mu

Published at