Yang Termulia

Intro (2x):
E
E
E


Verse:
Besarlah
E
Tuhan dan
A
sangat terpu
E
ji
Agunglah
A
Nama-Nya
E
selamanya
B
E
Kemuliaan-Nya menga
A
tasi langit
E
Biarlah yang
A
bernafas
E
memuji Dia
B

Pre-Chorus:
F#m
S'gala Ku
G#m
asa
A
Tunduk dalam Nama-Nya
F#m
Allah Perka
G#m
sa
Raja
A
semes
B
ta

Reff:
Kemulia
E
an hanya bagi Di
B
a
Dia yang
A
layak disem
E
bah
B'ri puji
C#m
an bagi Ye
F#m
sus sang Ra
B
ja
Dia bertahta
E
untuk s'lamanya
A
Surga
G#m
bumi menyembah
C#m
Yang termu
F#m
lia, Dia Yesus
B
Allah kita
E

Bridge:
A
E
A

F#m
E
B


Ber
A
kuasa
E
selamanya
A
Dia
F#m
Yesus
E
yang termulia
B
A
Berkuasa
E
selamanya
A
Dia
F#m
Yesus
E
yang termulia
B
Intro (2x):


Verse:
Besarlah Tuhan dan sangat terpuji
Agunglah Nama-Nya selamanya
Kemuliaan-Nya mengatasi langit
Biarlah yang bernafas memuji Dia

Pre-Chorus:
S'gala Kuasa
Tunduk dalam Nama-Nya
Allah Perkasa
Raja semesta

Reff:
Kemuliaan hanya bagi Dia
Dia yang layak disembah
B'ri pujian bagi Yesus sang Raja
Dia bertahta untuk s'lamanya
Surga bumi menyembah
Yang termulia, Dia Yesus
Allah kita

Bridge:Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Berkuasa selamanya
Dia Yesus yang termulia
Published at