Bapa Kau Setia

Verse:
D
Bapa Kau
G/D
Setia
A/C#
Bapa Kau
D
Mulia
G
Tenanglah
F#m
Jiwaku
Bm
Aman
Em
BersamaMu
A

D
Lebih Dari
G/D
Harta
A/C#
Kaulah Se
D
galanya
G
Tenanglah
F#m
Jiwaku
Bm
Dalam
Em
Hadi
G
ratMu
A

Chorus:
Kau
D
Tunjukkan Kasih Se
G
tiaMu
Kau
Em
Menyedia
F#m
kan Yang
Bm
Ku Perlu
Kau
G
Setia
A
Kau
F#m
Muli - a
Bm
Du
Em
lu Sekarang Dan Selama
A
nya

Kau
D
Tunjukkan Kasih Se
G
tiaMu
Kau
Em
Menyedia
F#m
kan Yang
Bm
Ku Perlu
Kau
G
Setia
A/G
Kau
F#m
Muli - a
Bm
Bapa
Em
Kau
A
Setia
D
Verse:
Bapa Kau Setia
Bapa Kau Mulia
Tenanglah Jiwaku
Aman BersamaMu

Lebih Dari Harta
Kaulah Segalanya
Tenanglah Jiwaku
Dalam HadiratMu

Chorus:
Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Dulu Sekarang Dan Selamanya

Kau Tunjukkan Kasih SetiaMu
Kau Menyediakan Yang Ku Perlu
Kau Setia Kau Muli - a
Bapa Kau Setia
Published at